Spolek

Žádost o členství

Kdokoliv, kdo má zájem o členství ve Spolku, zaregistruje se na našem fóru a v sekci "Žádosti o členství" vytvoří dle instrukcí topic nazvaný jeho jménem. Tuto část fóra je každý zájemce povinnen si prostudovat, protože se tam nachází spoustu dalších užitečných informací ohledně přijímacícho řízení.

Zájemce se postupně seznámí s pokud možno co největším množstvím členů a adeptů a kontaktuje Pána Rekrutů (případně jeho zástupce, ve speciálních situacích může kontaktovat místo nich Představeného).

Členové přehodnotí jeho žádost a pakliže uznají za vhodné (primírně v této věci rozhoduje Pán Rekrutů a Představený Spolku), při nejbližší příležitosti ho čeká neformální zapsání na guildstone (musí zaplatit 25k jako poplatek bohům).

Adept bude zařazen do jedné ze Skupin Adeptů. Velmi vítáme pokud se zařadí sám.

V tomto stavu může být Adept i několik měsíců, protože naše guilda si velmi pečlivě vybírá, koho za Člena přibere. Být členem ve Spolku znamená o mnoho více než v jiných guildách a i Adept se ve Spolku těší mnohem většímu respektu. V případě lidí, které dobře známe, může ale tato lhůta naopak trvat třeba jen pár dní. Zkrátka a dobře není pevně stanovena.

Adeptovi můžou být dočasně nebo i na stálo udělena jistá privilegia, přibližující jeho možnosti ve Spolku členům. Adept může například dostat přístup do soukromého fóra, může mu být povoleno nosit zkratku za jménem, může dostat klíček od našeho guildovního domku atp. Udělení těchto privilegií není zapotřebí k tomu aby se Adept stal členem, je to jen takový bonus který si Adept může svým chováním zasloužit a který mu zpříjemní čekání na přijetí za člena. Tato privilegia jsou udílena na základě navržení ze strany jakéhokoliv člena a musí být odhlasována všemi členy Rady Spolku kteří se nezdrželi.

K přijetí Adepta za Člena guildy je nutný souhlas všech členů Rady Spolku. Každý člen Spolku má právo se bez udání důvodu hlasování zdržet. Aby hlasování bylo platné, nesmí se zdržet více než polovina členů Rady. Každý člen má právo veta, ale musí veřejně sdělit, proč ho využil.

K odmítnutí Adepta je nutná dohoda části členů Spolku. Pakliže se toto přihodí, Adeptovi jsou oficiálně zděleny důvody.

Co se od Adeptů očekává?

Každý Člen očekává od Adeptů něco trochu jiného. Tak se jich na to zeptejte.